Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-145038-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận vào đơn xin đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người sử dụng đất:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau:
+ Kê khai vào đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh; lập văn bản uỷ quyền (nếu có).
Bước 2: Nộp hồ sơ
Bước 3: Nhận giấy hẹn
Bước 2: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 2 :
- Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh.
- Việc xoá đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo
- Thời gian trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30
+ Chiêu: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có)
Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh một (01) bản
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao"
Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư"
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01/ĐKTC : Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60000đ/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-145038-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20