Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-149618-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ngày hôm sau bổ sung đầy đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy tiếp nhận biểu diễn cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đến biểu diễn tại địa phương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy tiếp nhận biểu diễn cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương.
Công văn của đơn vị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi xin phép biểu diễn (ghi rõ tên chương trình, vở diễn, thời gian và địa điểm lưu diễn);
Giấy phép công diễn chương trình, vở diễn, tiết mục của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành (theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp).
Danh sách diễn viên.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư các tỉnh, thành cấp (có đăng ký chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật liên quan): đối với những đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp (lần đầu tiên xin phép hoặc có bổ sung chức năng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-149618-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]
Cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - Quảng Ngãi
Cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (Bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương) - Quảng Ngãi
Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương - Quãng Ngãi
Cấp phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương, các đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sỹ nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn tại địa phương, cá nhân nghệ sĩ Việt Nam (không phải là đoàn nghệ thuật) biểu diễn tại địa phương - Quãng Ngãi

0
19