Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-150772-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1.: Tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản, nộp hai (2) bộ hồ sơ theo qui định tại Phòng 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2.: Đối với cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (trả lại hồ sơ cho người nộp).
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ).
+ Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
+ Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định); báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền thăm dò khoáng sản
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp; Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò cho tổ chức thừa kế hợp pháp, thay thế giấy phép đã cấp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Mẫu số 06 – Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thừa kế thăm dò khai thác - 1.000.000 đồng/giấy phép chuyển nhượng (bằng 50% lệ phí cấp giấy phép).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp tục (thừa kế) quyền thăm dò khoáng sản - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-150772-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25