Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-151989-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Văn hoá xử lý hồ sơ
- Phòng Nghiệp vụ Văn hoá hoàn tất thủ tục, trình Giám đốc ký Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nhà nước mà tổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch
+ Đơn của tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chi nhánh (theo mẫu)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Nam. Bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu đính kèm).

0
22