Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152286-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Tổ chức, cá nhân xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất nộp hai (2) bộ hồ sơ tại Phòng một cửa của Sở Tài nguyên và môi trường.
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép: Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, nếu đủ điều kiện thì trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân
- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ)
+ Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
+ Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép hành nghề của tổ chức tư vấn lập dự án theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất (nêu rõ lý do)
Giấy phép đã được cấp
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép
Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (kèm theo 1 đĩa CD có lưu bản vẽ và thuyết minh)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án khai thác nước dưới đất
Tải về
Đề án khai thác, sử dụng nước mặt
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 35.000đ/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152286-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44