Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152347-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì không quá 45 ngày; đối với vụ việc phức tạp: không quá 45 ngày, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức:: Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức chuẩn bị đơn khiếu nại và tài liệu chứng minh nội dung khiếu nại.
Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức đến nộp đơn và tài liệu kèm theo tại trụ sở cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại: nếu đủ điều kiện thì phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; nếu không đủ điều kiện thì không thụ lý giải quyết và có văn bản thông báo cho người khiếu nại biết lý do.
Bước 2: Thẩm tra, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Áp dụng đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh còn trong thời hiệu khiếu nại (90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính).
Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải đảm bảo theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại
Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai
Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết
Đơn khiếu nại bản chính (theo mẫu)
Tài liệu chứng minh kèm theo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn khiếu nại số 32
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần đầu của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152347-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22