Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152399-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan chuyên ngành được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chưa có quy định
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Chưa có quy định.
:
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Nội dung quảng cáo giống vật nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:
- Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi;
- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;
- Những đặc điểm sinh học chính của giống vật nuôi;
- Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.
2. Nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:
- Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi;
- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;
- Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến;
- Vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm;
- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt.
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1); Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi; Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi đối với quảng cáo các loại con giống; Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số: 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152399-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28