Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152491-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và bản đồ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Sau 08 ngày hoặc 13 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh), (trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày hoặc 07 ngày (đối với trường hợp cần phải xác minh); Cục Đo đạc và bản đồ 05 ngày làm việc; không tính thời gian gửi, trả hồ sơ theo đường bưu điện đến Cục Đo đạc và Bản đồ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với đơn vị đề nghị cấp phép: + Bước 1: Lập hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
+ Bước 2: Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đến nhận Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc công văn thông báo không đủ điều kiện cấp phép sau thời gian 08 ngày hoặc 13 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh) không tính thời gian gửi, trả hồ sơ theo đường bưu điện đến Cục Đo đạc và Bản đồ kể từ ngày nộp hồ sơ
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
+ Bước 2: Sở TNMT thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ đến Cục Đo đạc và Bản đồ trong thời hạn 03 ngày làm việc, hoặc 08 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh) kể từ ngày nhận hồ sơ
+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không tính thời gian gửi hồ sơ theo đường bưu điện) Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức xin cấp giấy phép và gửi qua đường bưu điện cho Sở TNMT; Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì gửi thông báo để Sở TNMT trả lời cho tổ chức biết
+ Bước 4: Sau khi nhận giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc thông báo trường hợp không đủ điều kiện cấp phép từ Cục Đo đạc và Bản đồ (theo đường bưu điện), Sở TNMT thông báo cho tổ chức xin cấp phép đến nhận kết quả
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 7giờ đến 11 giờ; chiều: từ 13giờ 30 đến 16 giờ 30)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khỏe và không được đồng thời phụ trách kỹ thuật của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác
Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế
Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép
Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh
Kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu quy định
Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng lao động của người phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác theo Mẫu số 8 kèm theo Thông tư này, quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính
Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152491-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38