Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152532-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Sau 07 ngày hoặc 9 ngày làm việc (trường hợp cần sửa chữa bổ sung)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản thẩm định và phương án kỹ thuật đã được đóng dấu thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: + Bước 1: Lập phương án kỹ thuật
+ Bước 2: Nộp phương án kỹ thuật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận bảng thẩm định phương án kỹ thuật và phương án kỹ thuật đã thẩm định hoặc công văn đề nghị sửa chữa, bổ sung (nếu có). Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp phương án kỹ thuật đã sửa chữa, bổ sung tổ chức đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận bản thẩm định phương án kỹ thuật và phương án kỹ thuật đã đóng dấu thẩm định
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
+ Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở TNMT thẩm định phương án kỹ thuật đo đạc và bản đồ (trường hợp cần sửa chữa bổ sung, Sở TNMT có công văn yêu cầu sửa chữa bổ sung và trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận phương án kỹ thuật đã sửa chữa, bổ sung Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án kỹ thuật)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khu chỉnh lý hoặc trích đo có diện tích: > 03 ha, đối với tỷ lệ 1:500
Khu chỉnh lý hoặc trích đo có diện tích: > 10 ha, đối với tỷ lệ 1:1000
Khu chỉnh lý hoặc trích đo có diện tích: > 100 ha, đối với tỷ lệ 1:5000
Khu chỉnh lý hoặc trích đo có diện tích: > 20 ha, đối với tỷ lệ 1:2000
Văn bản đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật đo đạc và bản đồ
Phương án kinh tế - kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: không quy định số lưqợng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phương án kinh tế - kỹ thuật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định phương án kỹ thuật đo đạc và bản đồ - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152532-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20