Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152562-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh phải nộp Tờ khai theo mẫu quy định (Trong trường hợp đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự đã đăng ký khai sinh thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây), Xuất trình Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của người đăng ký lại việc sinh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu đăng ký lại việc sinh phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn và giao cho người đi đăng ký.
Thời gian tiếp nhận sơ: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Bước 2: Cán bộ - Tư pháp ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính, giấy tờ khai sinh cũ (nếu có) thu hồi và lưu hồ sơ, trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và tiêu đề bản chính giấy khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký lại”
Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu quy định); Giấy khai sinh cũ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152562-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
65