Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152586-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Khi đăng ký khai tử, thân nhân của người chết (nếu người chết không có thân nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết) phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử theo đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Người đi khai tử xuất trình sổ hộ khẩu gia đình của người chết (nếu người chết không có sổ hộ khẩu thì phải có giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn) và xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì trả kết quả ngay trong ngày, nếu cần xác minh thì viết giấy hẹn giao cho người đi khai tử.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần (thực tế làm khi có yêu cầu, không nhất thiết theo quy định này)
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Bước 2: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký khai tử một bản chính giấy chứng tử. Bản sao giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai tử.
Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Giấy báo tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152586-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25