Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152608-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 01 ngày làm việc, hoặc sau 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Người đi đăng ký khai tử quá hạn phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Sau 01 ngày làm việc, hoặc sau 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nộp hồ sơ,người đi đăng ký phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người đi dăng ký.
Cán bộ tư pháp ghi vào sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy khai tử, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính giấy chứng tử; trong cột ghi chú của sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn”; bản sao giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai tử.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
+ Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
+ Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử quá hạn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152608-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22