Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152621-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Khi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi con nuôi phải nộp tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi (theo mẫu quy định), bản sao giấy tờ hộ tịch của cá nhân đã cấp hợp lệ trước đây (trường hợp không có bản sao hợp lệ thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân đã đăng ký việc nuôi con nuôi), xuất trình sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân của cá nhân người đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi.
Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, hướng dẫn lập hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đối tượng bổ sung, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ, cán bộ Tư pháp- Hộ tịch ghi vào sổ việc nhận nuôi con nuôi và bản chính quyết định công nhận đăng ký lại việc nuôi con nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
+ Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
+ Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Tờ khai đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi; Bản sao các giấy tờ hộ tịch đã cấp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19