Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152630-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam và nữ phải điền vào tờ khai (theo mẫu quy định). Nộp tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình giấy CMND, hộ khẩu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trong trường hợp một người cư trú tại phường (xã) này nhưng đăng ký kết hôn tại phường (xã) khác thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về trình trạng hôn nhân của người đó
Hai bên nam và nữ phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã để ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì cán bộ tư pháp – hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam và nữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ và chồng một bản chính giấy chứng nhận kết hôn
Nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6 hàng tuần
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 14h00 đến 16h30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên
+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định không bên nào được ép bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở
+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại điều 10 cuả Luật hôn nhân và gia đình
- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định)
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết hôn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152630-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19