Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152647-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức đến bộ phận 1 cửa của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
Bước 2: Nộp hồ Sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ theo lịch thông báo
Bước 3: Nhận giấy đăng ký tại bộ phận 1 cửa của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
- Quyết định thành lập thư viện
- Đơn đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh
- Nội quy của thư viện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động Thư viện tổ chức cấp tỉnh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152647-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
60