Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152729-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Nhận kết quả ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Cá nhân yêu cầu bổ sung hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh nhân dân của người và những giấy tờ liên quan của người yêu cầu bổ sung hộ tịch; xuất trình bản chính giấy khai sinh
Bước 2: Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tinh pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu nội dung không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 2: Nếu hồ sơ hợp lệ, đảm bảo tính pháp lý thì Cán bộ tư pháp- hộ tịch ghi nội dung bổ sung hộ tịch trực tiếp vào cột, mục tương ứng trong sổ đăng ký khai sinh và mặt sau bản chinh giấy khai sinh, đóng dấu vào phần ghi bổ sung, họ tên chữ ký của người ghi bổ sung, ngày, tháng, năm và đóng dấu vào phần ghi bổ sung, trả kết quả cho đối tượng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
Tờ khai theo mẫu quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai bổ sung hộ tịch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung hộ tịch, nội dung trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152729-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57