Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152739-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời gian trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Bước 1: Khi cá nhân đăng ký nhận cha, mẹ, con phải nộp tờ khai (theo mẫu qui định). Trong trường hợp cha mẹ nhận con chưa thành niên phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Xuất trình khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con và các giấy tờ, đồ vật chứng cứ khác chứng minh mối quan hệ.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký việc cha, mẹ, con kiểm tra hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người đi đăng ký, nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn đối tượng bổ sung.
Bước 2: Nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp. Cán bộ tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên 01 bản chính quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, bản sao quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.
Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; Giấy khai sinh của người con (bản sao) và các giấy tờ đồ vật chứng cứ khác chứng minh mối quan hệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
10.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152739-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27