Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152745-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: : Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Trường hợp cần xác minh thì gia hạn thời hạn thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai (Theo mẫu qui định) để nppoj cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Xuất trình bản chính giấy khai sinh (của người cần thay đổi cải chính hộ tịch) và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi cải chính hộ tịch, hộ khẩu, học bạ khi nộp Tờ khai.
Đối với việc thay đổi họ, tên cho người đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó
Bước 2: Sau 05 ngày làm việc hoặc sau 10 ngày làm việc(đối với những trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp và nội dung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thành đầy đủ theo qui định. Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ thi viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 2: Cán bộ tư pháp – hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc thay đổi, cải chính và Quyết định cho phép thay đổi cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho đương sự một bản chính quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, bản sao quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch được ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính giấy khai sinh
Nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6 hàng tuần.
Sáng từ 7h00 đến 11h30
Chiều từ 13h30 đến 17h00
Tờ khai (theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152745-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
48