Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152884-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã; chi cục thuế; kho bạc nhà nước cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 50 ngày kề từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Đối với cá nhân, hộ gia đình:
Bước 1: Cá nhân hoặc người được uỷ quyền chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Tổ một cửa thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sau 50 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả
: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, vào sổ và giao hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường vào sổ tiếp nhận, chỉnh lý bản đồ, lập Trích lục bản đồ vị trí xin chuyển mục đích và Công văn thoả thuận địa điểm chuyển đến Phòng Quản lý đô thị.
Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tiến hành khảo sát thực địa, kiểm tra các dự án, quy hoạch chi tiết đô thị để xác định sự phù hợp, không phù hợp và có văn bản phúc đáp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
+ Đối với hồ sơ phù hợp quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trường hợp thửa đất nằm ngoài quy hoạch chi tiết đô thị):
* Phê đơn, thảo Tờ trình, Quyết định.
* Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Lập Trích lục bản đồ địa chính vị trí chuyển mục đích sử dụng đất trong đó: Định vị vị trí đất ở, xác định vị trí thửa đất.
* Trình ký Quyết định.
* Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập Phiếu chuyển thông tin địa chính, để hướng dẫn công dân kê khai thuế và luân chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế, gửi Quyết định đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường nơi có đất.
+ Đối với hồ sơ không phù hợp quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Lập Thông báo trả hồ sơ.
Bước 5: Chuyển hồ sơ qua Tổ một cửa để trả hồ sơ cho công dân.
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng (01 bản chính, 02 bản sao y có công chứng).
- Trích lục bản đồ vị trí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01 bản chính, 02 bản pho to).
- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, nếu có (02 bản pho to).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai - Trích lục bản đồ 15.000 đồng 10.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất có xin phép - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152884-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21