Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152928-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với công dân: Khi có yêu cầu xác nhận Sơ yếu lý lịch phải ghi đầy đủ các thông tin quy định trên bản sơ yếu lý lịch và nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Xuất trình Chứng minh nhân dân của người khai trong Sơ yếu lý lịch, Sổ hộ khẩu của hộ gia đình có người khai trong Sơ yếu lý lịch.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng, chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo đúng quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận vào hồ sơ của công dân và tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký.
- Sau khi hồ sơ đã được ký xong chuyển lại bộ phận Văn thư đóng dấu và hoàn trả hồ sơ cho công dân. Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút
+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút
Bản lý lịch tự khai
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC đang xem
Xác nhận Sơ yếu lý lịch - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152928-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
21