Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152944-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào Bản đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở: Bước 1: Khi đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm, người phụ trách tổ chức cơ sở tôn giáo phải ghi đầy đủ vào bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm (theo mẫu quy định) và chuẩn bị hồ sơ liên quan nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Sau 30 ngày làm việc, người phụ trách tổ chức cơ sở tôn giáo đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện bước 2 sau đây.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận (phụ trách tôn giáo) trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ký xác nhận Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ vào phía dưới, góc trái trang cuối cùng bản đăng ký, đóng dấu. Trả cho người đăng ký 01 bản, lưu 01 bản
Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
- Bản đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (theo mẫu quy định).
- Chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm… (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở . + Chương trình hoạt dộng…
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức cơ sở tôn giáo - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152944-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26