Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-153009-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải: - Bước 1: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu khai thác vận tải khách bằng xe du lịch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
- Bước 2: Người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
- Bước 3: Người được ủy quyền đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành cấp biển hiệu xe Du lịch
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao biển hiệu xe Du lịch cho người được ủy quyền đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 hàng tuần
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng xe Du lịch theo mẫu 5
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng xe du lịch (bản phô tô có chứng thực)
Bản phô tô Giấy đăng ký xe ô tô
Hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch hoặc Hợp đồng Lữ hành
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch của ngành Văn hóa thể thao và du lịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng xe Du lịch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18