Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-153380-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Nhận 7 ngày (làm việc) thì niêm yết, niêm yết 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Hồ sơ đã có xác nhận,Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Bước 1: Đối tượng hoặc người thân, người nhận nuôi, người giám hộ viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội. Đơn phải có ý kiến đồng ý của người nhận nuôi, người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi vàcó xác nhận của Thôn trưởng kèm theo sơ yếu lý lịch của cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang cư trú, Bản sao giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch của trẻ em.
Bước 2: nộp toàn bộ hồ sơ tại bộ phận Văn hóa xã hội - Ủy ban nhân dân.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận.
- Thời gian tiếp nhận: vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6.
+ Sáng từ 7h 30 đến 11h 00
+ Chiều từ 13h30 đến 16h.
Bước 2: Cán bộ văn hóa xã hội tiếp nhận và tập hợp hồ sơ, khi đủ số lượng thì kiểm tra thẩm định hồ sơ, trường hợp thấy đủ tiêu chuẩn tổ chức họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội, sau khi được hội đồng thống nhất thì xác nhận vào tờ khai, sơ yếu lý lịch và trình chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ký hồ sơ, chuyến bộ phận Văn phòng Ủy ban nhân dân đóng dấu và niêm yết công khai toàn bộ danh sách các đối tượng tại trụ sở Ủy ban nhân dân và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung chế độ trợ cấp đề nghị hưởng trợ cấp. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định và gửi Phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện để xem xét giải quyết.
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội; Bản sao giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch của trẻ em
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-153380-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22