Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-153390-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dânD cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: xác nhận tại tờ khai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với thân nhân:: Bước 1: Làm Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (theo quy định)
Bước 2: Nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6 hàng tuần
+ Sáng từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều từ 13h30 đến 17h00
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung công việc. Nếu đầy đủ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển trả cho đối tượng.
Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24