Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-250315-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Gửi văn bản trực tiếp; Fax, E-mail, mạng điện tử; Qua đường bưu điện tới Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản, Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (243/1 Nguyễn Công Phương - Thành phố Quảng Ngãi)
+ Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).
Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.Thời hạn hiệu lực đối với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm căn cứ vào hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất trong nước)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với cá nhân, tổ chức:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin đăng ký, xác nhận, hủy bỏ xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đến trực tiếp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Đối với cơ quan giải quyết TTHC:
+ Trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, Cơ quan thường trực phải thẩm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định để người nộp làm lại cho kịp thời.
Bước 2: - Đối với cơ quan giải quyết TTHC:
+ Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thường trực thực hiện: (1) Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu hoặc (2) Thông báo đối với trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và phù hợp theo quy định;
Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.
Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Thủ tục này);
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước);
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh
Bản sao có chứng thực Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);
Tài liệu khoa học liên quan để chứng minh tính chất, công dụng đặc thù của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo;
Đối với sản phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định pháp luật
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video, clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);
Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (áp dụng với trường hợp đăng ký lần đầu)
Tải về

0
166