Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS01-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: + Bước 1: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính nộp hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ tại Sở Tư pháp.
Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính có thể ủy quyền cho người khác làm thay
Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ, hoặc người giám hộ
+ Bước 2: Nhận kết quả bản chính Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; nếu các giấy tờ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng đẫn đương sự bổ sung; nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự
+ Bước 2: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào cột ghi những thay đổi sau này của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh những nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Theo quy định tại điểm đ Khoản 5 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:
Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú, đã ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính thì cũng được giải quyết. Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính trong trường hợp này được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi đã ghi chú việc khai sinh
Theo quy định tại khoản 3 Điều 96 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:
+ Việc cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính được áp dụng đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài mà trước đây đã đăng ký khai sinh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
+ Việc thay đổi hộ tịch được áp dụng đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà trước đây đã đăng ký khai sinh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
Sở Tư pháp mà trong địa hạt của tỉnh (thành phố) đó trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định)
Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu đối với công dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài)
Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính
Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của chính phủ về xác định lại giới tính đối với trường hợp xác định lại giới tính
Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ trong trường hợp ủy quyền
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại giới tính 25.000đ/ 01 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, cải chính, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS01-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17