Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS01
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cấn xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày. Việc bổ sung hộ tịch và điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: + Bước 1: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính có thể trực tiếp đến Sở Tư pháp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Nếu người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và phải được chứng thực hợp lệ.
+ Bước 2: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).
Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ, hoặc người giám hộ.
+ Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện:: + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp kiểm tra các giấy tờ do người đi đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính nộp, nếu các giấy tờ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung; nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ thay đổi, cải chính hộ tịch. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính.
+ Bước 2: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh những nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính.
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định)
Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch
Đối với trường hợp xác định lại giới tính thì phải có văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính cho người đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại giới tính 25.000đ/ 01 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS01
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20