Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS100
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận chứng chỉ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Bước 1: Xem hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đến trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng để được hướng dẫn; hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng
+ Bước 2: Nhận và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở Xây dựng (nếu có)
+ Bước 3: Nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (nếu có)
+ Bước 4: Nhận Giấy phép xây dựng tạm tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
+ Bước 2: Trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có)
+ Bước 3: Tiếp nhận lại hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có)
+ Bước 4: Thu lệ phí, phí xây dựng và cấp phép xây dựng công trình tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nhận hồ sơ và trả kết quả trong (vào) tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Diện tích, hình dạng, kích thước của lô đất phải đảm bảo điều kiện tối thiểu theo quy định
Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình khác theo quy định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất
Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (tạm thu) 100.000đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm xây dựng công trình - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS100
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21