Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS129
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp
Cách thức thực hiện: Hồ sơ yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả thời gian chuyển và nhận hồ sơ giữa Sở Tư pháp và Vụ Hành chính tư pháp-Bộ Tư pháp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: + Bước 1: Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp
Người yêu cầu nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
+ Bước 2: Nhận kết quả Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp phải kiểm tra các giấy tờ do người yêu cầu nộp, nếu các giấy tờ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung, trường hợp các giấy tờ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí và viết Giấy biên nhận hồ sơ gửi cho đương sự.
+ Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi Công văn, kèm theo 01 bộ hồ sơ cho Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) để cho ý kiến về điều kiện ghi chú
+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp xem xét việc cho ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Nếu xét thấy bản án, quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 356 của Bộ luật Tố tụng dân sự và không có đơn yêu cầu không công nhận, thì Bộ Tư pháp gửi Công văn cho Sở Tư pháp có thẩm quyền để thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn; nếu không đủ điều kiện, Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp và giải thích rõ lý do bằng văn bản
+ Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Công văn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện để ghi chú thì phải trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho đương sự
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài thì:
Những trường hợp phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
1. Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam
2. Các trường hợp đã đăng ký việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài
3. Các trường hợp có yêu cầu kết hôn ở Việt Nam mà trước đó đã ly hôn ở nước ngoài
4. Các trường hợp khác, nếu đương sự có yêu cầu
Đối với những trường hợp đã qua nhiều lần ly hôn, thì chỉ phải làm thủ tục ghi chú việc ly hôn gần nhất
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. (theo mẫu quy định)
Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thỏa thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn
Bản sao Hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có đơn yêu cầu
Văn bản ủy quyền được chứng thực hợp lệ trong trường hợp ủy quyền. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ đó
* Lưu ý:
- Đối với những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật
- Trường hợp hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài gửi qua đường bưu điện thì các giấy tờ trên phải là bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đ/01 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS129
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
155