Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS149
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: - Đối với người tham gia đấu giá: Nhận kết quả trong ngày
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tùy vào loại tài sản đưa ra thanh lý, bán đấu giá mà thời hạn giải quyết cụ thể như sau:
+ Đối với động sản: Sau 07 ngày, kể từ ngày có Thông báo về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc trừ trường hợp người có tài sản bán đấu giá (Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức) có yêu cầu thì thời hạn có thể rút ngắn theo thỏa thuận của các bên
+ Đối với bất động sản: Sau 30 ngày, kể từ ngày có Thông báo về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc trừ trường hợp người có tài sản bán đấu giá (Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức) có yêu cầu thì thời hạn có thể rút ngắn theo thỏa thuận của các bên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Người tham gia đấu giá được Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi cung cấp các loại giấy tờ, gồm: Giấy mời tham gia đấu giá, Phiếu trả giá (Trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ Phiếu), Biên lai thu phí tham gia đấu giá, Phiếu thu tiền đặt trước, Phiếu thu tiền trúng đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành (Trừ đấu giá quyền sử dụng đất), Biên bản bán đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá (Trừ đấu giá quyền sử dụng đất) và nhận tài sản (Trừ đấu giá quyền sử dụng đất) kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đã bán đấu giá thành
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức: + Bước 1: Khi có thông báo của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm) trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất thì người tham gia đấu giá liên hệ đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu hồ sơ tài sản đưa ra thanh lý, bán đấu giá và trực tiếp xem thực tế tài sản, thửa đất, khu đất đưa ra đấu giá để nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Gọi chung là hồ sơ tham gia đấu giá)
+ Bước 2: Khai và hoàn chỉnh các nội dung trong hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có kèm theo: GCMND hoặc giấy tờ tùy thân khác đối với cá nhân; đối với Hộ gia đình nộp GCMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy Chứng nhận kết hôn, Sổ Hộ khẩu gia đình; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác do cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền cấp đối với tổ chức. Hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức phải là bản sao có chứng thực. Đồng thời, nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định của pháp luật
+ Bước 3: Nộp tiền mua được tài sản bán đấu giá, nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá thành (Đối với việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá thực hiện theo thông báo nộp tiền của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất).
Đối với cơ quan Nhà nước: + Bước 1: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (Công chức, viên chức của Trung tâm) hướng dẫn người tham gia đấu giá xem hồ sơ tài sản đưa ra thanh lý, bán đấu giá và xem thực tế tài sản, thửa đất, khu đất đấu giá
+ Bước 2: Kiểm tra và hướng dẫn người tham gia đấu giá hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Bước 3: Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản, hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, thu phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước. Đồng thời, cung cấp cho người tham gia đấu giá Phiếu trả giá (Trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ Phiếu), Giấy mời tham gia đấu giá, Biên lai thu phí tham gia đấu giá, Phiếu thu tiền đặt trước
+ Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính
+ Bước 5: Thu tiền mua được tài sản bán đấu giá trong trường hợp đấu giá thành và viết Phiếu thu (Trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá thực hiện theo thông báo nộp tiền của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các quy định của pháp luật khác có liên quan thì: Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản, đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhận tài sản, quyền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá có yêu cầu, điều kiện như sau:
- Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được tham gia đấu giá đối với loại tài sản, quyền sử dụng đất đưa ra bán đấu giá đó
- Phải có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (Trong Đơn có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá) theo mẫu do Trung tâm DV bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi phát hành
- Có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính
- Nộp phí tham gia đấu giá
- Nộp khoản tiền đặt trước
- Nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá tài sản
Đối với cá nhân:
+ Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác (Bản sao có chứng thực)
+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Có xác nhận của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền hoặc tổ chức, đơn vị khác theo quy định của pháp luật)
Đối với vợ chồng:
+ Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao có chứng thực)
+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Có xác nhận của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền)
+ Vợ hoặc chồng tham gia các giao dịch có liên quan đến việc đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất vì lợi ích chung của cả vợ chồng. Các giao dịch có liên quan đến việc đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất do vợ hoặc chồng đại diện xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của cả vợ chồng làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả vợ chồng
Đối với Hộ gia đình:
+ Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy Chứng nhận kết hôn, Sổ Hộ khẩu gia đình (Bản sao có chứng thực)
+ Chủ hộ là đại diện của Hộ gia đình trong các giao dịch có liên quan đến việc đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất vì lợi ích chung của Hộ. Các giao dịch có liên quan đến việc đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất do người đại diện của Hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của Hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả Hộ gia đình. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ Hộ
+ Chủ hộ có thể ủy quyền bằng văn bản ủy quyền (Có xác nhận của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền) cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của Hộ trong các giao dịch có liên quan đến việc đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Đối với tổ chức:
+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác do cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền cấp (Bản sao có chứng thực)
+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Có xác nhận của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền hoặc tổ chức, đơn vị khác theo quy định của pháp luật)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (Áp dụng cho cá nhân)
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Áp dụng đối với vợ chồng
Tải về
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản
Tải về
Phiếu trả giá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Khoản tiền đặt trước Thu khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá tối thiểu là 01% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tài sản, quyền sử dụng đất bán đấu giá
Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng đối với người tham gia đấu giá, cụ thể như sau: Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của Hộ gia đình, cá nhân: + Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống thì mức thu tối đa là 100.000 đồng/Hồ sơ. + Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thì mức thu tối đa là 200.000 đồng/Hồ sơ. + Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng thì mức thu tối đa là 500.000 đồng/Hồ sơ. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của Hộ gia đình, cá nhân: + Diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống thì mức thu tối đa là 1.000.000 đồng/Hồ sơ. + Diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 02 ha thì mức thu tối đa là 3.000.000 đồng/Hồ sơ. + Diện tích đất từ trên 02 ha đến 05 ha thì mức thu tối đa là 4.000.000 đồng/Hồ sơ. + Diện tích đất từ trên 05 ha thì mức thu tối đa là 5.000.000 đồng/Hồ sơ. - Văn bản quy định mức thu: Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Phí tham gia đấu giá tài sản: Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng đối với người tham gia đấu giá, cụ thể như sau + Giá khởi điểm của tài sản từ 20.000.000 đồng trở xuống thì thu 50.000 đồng/Hồ sơ. + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thì thu 100.000 đồng/Hồ sơ. + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng thì thu 150.000 đồng/Hồ sơ. + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thì thu 200.000 đồng/Hồ sơ. + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 500.000.000 đồng thì thu 500.000 đồng/Hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bán đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS149
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Thi hành án dân sự
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
40