Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS296
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ôtô
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với doanh nghiệp: - Bước 1: Sau thời hạn khai thác thử, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục khai thác phải có Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ôtô sau thời gian khai thác thử và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
- Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Văn thư Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Công chức bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh theo quy định
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm thẩm định và công bố mở tuyến vận tải khách cố định mới; đồng thời ban hành văn bản công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ôtô. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do cho doanh nghiệp
- Bước 2: Cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm công bố tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh cho Doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải mẫu Phụ lục 9 (Thông tư 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ GTVT)
Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh mẫu Phụ lục 8 (Thông tư 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ GTVT)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
Tải về
Văn bản công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ôtô
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21