Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS370
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân:
+ Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp
Bước 2: Đối với cá nhân:
+ Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện trong trường hợp gửi hồ sơ đề nghị qua đường bưu điện.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định.
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc từ chối giải quyết thì phải có văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản từ chối việc giải quyết cho người thực hiện biết.
Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
- Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Số bộ hồ sơ: Theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [293]
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép hoạt động ngành in (dành cho các cơ sở khi tham gia in sản phẩm là xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả, hóa đơn) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận sử dụng máy photocopy màu - Quảng Ngãi
Thẩm định Hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Quảng Ngãi
Xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Quảng Ngãi
Xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Quảng Ngãi
Xét cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xây dựng tạm xây dựng công trình - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ngãi về trình tự thực hiện - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Gia hạn giấy phép đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo diện dân chính - Quảng Ngãi
Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo - Quảng Ngãi
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Quảng Ngãi
Giải quyết chế độ mai táng phí và tuất từ trần - Quảng Ngãi
Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 - Quảng Ngãi
Di chuyển hài cốt liệt sĩ - Quảng Ngãi
Giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Quảng Ngãi
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Thay đổi, cải chính, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi
Công nhận việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Quảng Ngãi
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Quảng Ngãi
Bán đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)- Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (C/O) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có đỉều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất gắn với thành lập công ty cổ phần (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty cổ phần - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kỉện gắn với thành lập công ty cổ phần - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty cổ phần - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất gắn với thành lập công ty hợp danh (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập Công ty hợp danh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp danh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp danh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp danh - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ VNĐ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có đỉều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đông trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có đỉều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức - Quảng Ngãi
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn vói thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất. Trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh vốn góp thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất. Trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh diện tích dự án - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp: chủ sở hữu công ty đã góp đủ vốn như đã cam kết và chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu cho một hoặc một số người khác - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp: chủ sở hữu công ty đã góp đủ vốn như đã cam kết và chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn từ một hoặc một số người khác - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp: một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vổn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp: một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp: một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần, phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên trong công ty - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp: một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận góp vốn đầu tư toàn bộ số cổ phần, phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên trong công ty - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. Trường hợp: công ty Trách nhiệm hữu hạn có ít hơn ba thành viên - Quảng Ngãi
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần. Trường hợp: công ty Trách nhiệm hữu hạn có từ ba thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án đầu tư - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Đăng ký giảm vốn điều lệ (Không áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) - Quảng Ngãi
Đăng ký tăng vốn điều lệ - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp: thay đổi do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp: thay đổi thành viên do thừa kế - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp: tiếp nhận thành viên mới - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh quy mô dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh tên dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh thời vốn đầu tư dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh vốn góp thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh diện tích dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh và địa điểm thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh - Quảng Ngãi
Đăng ký đổi tên chi nhánh - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh và mục tiêu của dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh quy mô dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh tên dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và điều chỉnh vốn đầu tư dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh vốn góp thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh diện tích dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh mục tiêu dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh quy mô dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh tên dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án - Quảng Ngãi
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và điều chỉnh vốn đầu tư dự án - Quảng Ngãi
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ngãi
Chia công ty cổ phần - Quảng Ngãi
Hợp nhất các công ty cổ phần - Quảng Ngãi
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ngãi
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ngãi
Tách công ty cổ phần - Quảng Ngãi
Tách Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ngãi
Tách Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép xây dựng - Ban Quản lý KKT Dung Quất Quảng Ngãi
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Quảng Ngãi
Cấp bản sao từ sổ gốc - Quảng Ngãi
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Quảng Ngãi
Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Quảng Ngãi
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Quảng Ngãi
Chứng thực di chúc - Quảng Ngãi
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Quảng Ngãi
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Quảng Ngãi
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Quảng Ngãi
Cấp bản sao từ sổ gốc - Quảng Ngãi
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Quảng Ngãi
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn - Quảng Ngãi
Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Quảng Ngãi
Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Quảng Ngãi
Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân của tỉnh - Quảng Ngãi
Giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh Thanh tra tỉnh - Quảng Ngãi
Giải quyết tố cáo của Chánh Thanh tra tỉnh - Quảng Ngãi
Cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC - Quảng Ngãi
Thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài - Quảng Ngãi
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Tiếp nhận bản công bố hợp quy - Quảng Ngãi
Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn - Quảng Ngãi
Đăng ký hoạt động tôn giáo - Quảng Ngãi
Công nhận tổ chức tôn giáo - Quảng Ngãi
Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - Quảng Ngãi
Chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc - Quảng Ngãi
Đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi tỉnh - Quảng Ngãi
Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Quảng Ngãi
Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo - Quảng Ngãi
Thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý - Quảng Ngãi
Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký - Quảng Ngãi (Đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh Quảng Ngãi)
Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo - Quảng Ngãi (Đối với trường hợp quy định tại Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ)
Đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi - Quảng Ngãi (Đối với trường hợp quy định tại Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ)
Đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Quảng Ngãi
Tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Quảng Ngãi
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Ngãi
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Ngãi
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Quảng Ngãi
Cấp phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam(Đối với các triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức; triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm - Quảng Ngãi (Đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
Cấp phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam (Đối với các triển lãm ảnh tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức; Triển lãm ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép tổ chức thi/liên hoan ảnh/ đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/thi liên hoan ảnh (Đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm, thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tai địa phương thực hiện) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (Bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu - Quãng Ngãi
Cấp phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế) - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (Bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm) - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (Bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể di động trên không dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Quảng Ngãi
Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông- Quảng Ngãi
Cấp phép kinh doanh vũ trường - Quảng Ngãi
Gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Quảng Ngãi
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn; thẻ nhân viên chăm sóc về phòng chống bạo lực gia đình - Quảng Ngãi
Cấp lại, thu hồi Thẻ nhân viên chăm sóc và Thẻ nhân viên tư vấn - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Quảng Ngãi
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Quảng Ngãi
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Ngãi
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Quảng Ngãi
Cấp giấy xác nhận xe ô tô vận chuyển khách du lịch - Quảng Ngãi
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Quảng Ngãi
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Quảng Ngãi
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Đăng ký những thay đổi, bổ sung nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ - Quảng Ngãi
Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Quảng Ngãi
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Ngãi
Khám giám định thương tật lần đầu - Quảng Ngãi
Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời - Quảng Ngãi
Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương - Quảng Ngãi
Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót - Quảng Ngãi
Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) - Quảng Ngãi
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Quảng Ngãi
Cấp mới giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Quảng Ngãi
Cấp mới giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết hiệu lực - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Quảng Ngãi
Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Ngãi
Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Ngãi
Cấp giấy thông báo chấp thuận đăng ký mới dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Quảng Ngãi
Cấp giấy thông báo chấp thuận đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Quảng Ngãi
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Quảng Ngãi
Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Quảng Ngãi
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp - Quảng Ngãi
Rút tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp - Quảng Ngãi
Rút tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp đã được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP - Quảng Ngãi
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính chất may rủi - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi trong trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc tiêu hủy - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi (đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi (trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép tư vấn Đầu tư Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy có quy mô công suất dưới 3MW - Quảng Ngãi
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Ngãi
Thẩm tra hồ sơ dự án công trình điện - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ôtô - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)- Quảng Ngãi
Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Quảng Ngãi
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm - Quảng Ngãi
Xác nhận Phân loại máy chính theo mã số hàng hóa của Lô hàng, dây chuyền thiết bị toàn bộ, đồng bộ nhập khẩu (thực hiện khi có đề nghị của doanh nghiệp) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá do bị mất, bị hư hỏng - Quảng Ngãi
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm do hết thời hạn hiệu lực - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm do bị mất, bị hư hỏng - Quảng Ngãi
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) (Trong trường hợp GCN bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) (Trong trường hợp GCN hết hiệu lực) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp GCN bị mất hoặc bị hỏng) - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực) - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các loại thực phẩm tiêu thụ tại Việt Nam của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn tỉnh có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Sở Công Thương cấp - Quảng Ngãi
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Ngãi
Cấp, đổi phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải khách tuyến cố định, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ - Quảng Ngãi
Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định - Quảng Ngãi
Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên các tuyến vận tải khách cố định - Quảng Ngãi
Công bố tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh sau thời gian khai thác thử - Quảng Ngãi
Cấp, đổi biển hiệu xe du dịch - Quảng Ngãi
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS370
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27