Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS392
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư, Sở Ngoại vụ.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục). Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định
- Đối với viện trợ theo chương trình, dự án:
+ Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của đơn vị tiếp nhận;
+ Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
+ Văn kiện chương trình, dự án hoặc biên bản hợp tác đã được hai bên thống nhất;
+ Văn bản thông báo cam kết tài trợ tài chính cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ;
+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp lệ về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.
- Đối với viện trợ phi dự án:
+ Văn bản đề nghị cho phép tiếp nhận của đơn vị tiếp nhận;
+ Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
+ Văn bản thông báo cam kết tài trợ tài chính cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ;
+ Riêng hàng viện trợ bằng hàng hóa: Phải kèm theo danh mục hàng hóa và ước tính giá trị. Nếu hàng hóa đã qua sử dụng, phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền bên tài trợ là hàng hóa còn chất lượng 80% trở lên;
+ Riêng viện trợ bằng tiền mặt: phải xác định rõ tổng giá trị viện trợ dưới dạng tiền mặt;
+ Riêng viện trợ dưới hình thức chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện): Phải kèm theo thông báo của tổ chức nước ngoài về việc cử chuyên gia sang làm việc, trích yếu lý lịch của chuyên gia được cử, bản photo hộ chiếu.
Số bộ hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc (Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ); 06 (bộ), (Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS392
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19