Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS427
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
Giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
Hai maket sản phẩm quảng cáo (bản thể hiện màu), có đóng dấu của Công ty quảng cáo hoặc chủ quảng cáo;
Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị có sản phẩm hàng hóa;
Giấy tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị quản lý nhà nước về đo lường chất lượng;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Trên băng rôn (bao gồm băng rôn dọc và băng rôn ngang) 50.000đồng/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đồng/1 giấy phép);
Trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đồng/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đồng/1 giấy phép);
Trường hợp cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên. Thu theo Thông tư 154/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo do Bộ Tài chính ban hành
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường - Quãng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS427
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22