Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS432
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng (nếu panô thực hiện quảng cáo có diện tích lớn hơn 40m2)
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào sổ tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng (Trường hợp quảng cáo trên 40 m2).
Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do. Sau khi nhận được văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
Giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
Hai maket sản phẩm quảng cáo (bản thể hiện màu), có đóng dấu của Công ty quảng cáo hoặc chủ quảng cáo;
Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị có sản phẩm hàng hóa
Giấy tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị quản lý nhà nước về đo lường chất lượng;
Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng;
Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm;
Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội;
Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.
- Trường hợp quảng cáo tấm lớn 01 mặt trên 40m2 phải có giấy thỏa thuận của Sở xây dựng. Ngoài các quy định gồm có những giấy tờ trên còn phải có các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất;
+ Trong trường hợp thuê đất, phải có hợp đồng thuê đất;
+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng diễn hình, mặt bằng móng của công trình. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào hai bên hông nhà lầu cao tầng thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết vào công trình nhà lầu đã có trước.
(Tất cả trường hợp quảng cáo trên 40 m2 phải có qua Sở Xây dựng yêu cầu phải đủ 2 bộ, 1 bộ Sở VH TT&DL lưu, 1 bộ Sở VHTT&DL chuyển qua Sở Xây dựng để đề nghị cấp Giấy thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2 500.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích 40m2 trở lên 600.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2 100.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/1 giấy phép);
Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2 200.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2 400.000đ/1 giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
Phí, lệ phí Trường hợp cấp gia hạn Giấy phép thực hiện Quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên
Trên băng rôn (bao gồm băng rôn dọc và băng rôn ngang) 50.000đ/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/1 giấy phép);
Trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái) 100.000đ/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/1 giấy phép);
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS432
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế) - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (Bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm) - Quãng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (Bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể di động trên không dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Quảng Ngãi
Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông- Quảng Ngãi
Cấp phép kinh doanh vũ trường - Quảng Ngãi

0
27