Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS435
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở có liên quan.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân ở địa phương nhập khẩu Văn hóa phẩm:
a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân;
b) Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương;
c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu;
d) Văn hóa phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam
đ) Do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép.
Bước 2: Phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian phải có văn bản nói rõ lý do, thời gian kéo dài tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong ba mươi (30) ngày.
Văn bản đề nghị cấp giấy phép ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng (theo mẫu);
Văn bản đề nghị của người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh nhập khẩu văn hóa.
Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Tải về
Phí, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương Thu theo quy định tại Quyết định 68/2006/QĐ-BTC
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS435
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
169