Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS438
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và thẩm định biên bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có trách nhiệm gia hạn, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ nhân viên tư vấn, thẻ nhân viên chăm sóc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký cấp thẻ nhân viên tư vấn; thẻ nhân viên chăm sóc về phòng, chống bạo lực gia đình để làm việc tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ nhân viên tư vấn, thẻ nhân viên chăm sóc về phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
Giấy xác nhận quá trình công tác hoặc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;
Bản sao có chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;
03 ảnh cỡ 3 x 4 cm.
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 03 bộ: 02 bộ nộp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 bộ lưu tại cơ sở
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thẻ nhân viên chăm sóc
Thẻ nhân viên tư vấn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn; thẻ nhân viên chăm sóc về phòng chống bạo lực gia đình - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS438
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21