Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS439
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại thẻ nhân viên tư vấn theo mẫu số M1a2, thẻ nhân viên chăm sóc theo mẫu số M1b2 ban hành kèm theo Thông tư 02. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi có Quyết định thu hồi thẻ theo quy định, người bị thu hồi thẻ phải nộp lại thẻ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ nhân viên tư vấn, thẻ nhân viên chăm sóc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký cấp lại thẻ nhân viên tư vấn; cấp lại chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong trường hợp thẻ bị mất, bị rách hoặc hư hỏng, thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 3: Trong trường hợp Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn đã được cấp trái với quy định của pháp luật hoặc người được cấp thẻ có hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, tinh thần của người được tư vấn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người muốn được cấp chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải được các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư 02, được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn và phải qua kỳ thi đạt điểm tối thiểu là 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 của mỗi môn thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn;
Thẻ cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);
Bản sao có chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 03 bộ: 02 bộ nộp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 bộ lưu tại cơ sở
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thẻ nhân viên chăm sóc
Thẻ nhân viên tư vấn
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, thu hồi Thẻ nhân viên chăm sóc và Thẻ nhân viên tư vấn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS439
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26