Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS463
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.
Bước 3: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả (theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ) tại bộ phận một cửa và nộp phí, lệ phí theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 1).
Quyết định thành lập (Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền).
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Mẫu 2a). Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập (Mẫu 2b).
Nhân lực khoa học và công nghệ (Mẫu 3).
Nhân lực chính nhiệm trong các tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, các tổ chức KH và CN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm tại tổ chức KH và CN (Mẫu 4)
+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm tại tổ chức KH và CN (Mẫu 5)
+ Sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng đó).
Trong trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản chứng nhận tư cách pháp lý của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch.
Nhân lực kiêm nhiệm phải có văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của tổ chức KH và CN nơi người đó làm việc chính nhiệm.
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức KH và CN của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KH và CN do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học (Mẫu 6). Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập lý lịch khoa học do cá nhân khai.
+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có công chứng Nhà nước).
+ Sơ yếu lý lịch của bản thân có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Người đứng đầu tổ chức KH và CN không phải là công dân Việt Nam phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp.
Hồ sơ về trụ sở chính (Quyết định giao đất; Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính. Đối với tổ chức KH và CN không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Giấy tờ xác nhận tổ chức KH và CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính;
+ Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.
Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 7).
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tải về
Đơn xin làm việc chính nhiệm
Tải về
Đơn xin làm việc kiêm nhiệm
Tải về
Lý lịch khoa học
Tải về
Nhân lực khoa học và công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ 300.000đồng/giấy phép
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS463
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24