Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS466
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.
Bước 3: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả (theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ) tại bộ phận một cửa và nộp phí, lệ phí theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 1).
Quyết định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Quy định rõ nội dung, phạm vi hoạt động)
Hồ sơ về người đứng đầu bao gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm
+ Lý lịch khoa học (Mẫu 2).
Cá nhân không phải là người của cơ quan nhà nước thì phải có thêm lý lịch cá nhân có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi cư trú.
Hồ sơ về nhân lực:
+ Danh sách nhân lực của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Mẫu 3). Đối với Văn phòng đại diện/Chi nhánh không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, ngoài danh sách nhân lực phải có thêm các văn bản:
Đối với nhân lực chính nhiệm:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm (Mẫu 4)
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp);
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
Đối với nhân lực kiêm nhiệm:
+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 5)
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp);
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp.
Hồ sơ về trụ sở phải có một trong các giấy tờ sau:
+ Quyết định giao đất; Giấy phép xây dựng (có chứng thực hợp pháp)
+ Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp).
Bản sao Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản (có chứng thực hợp pháp).
Bản kê khai cơ sở vật chất- kỹ thuật (Mẫu 6)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢNG DANH SÁCH NHÂN LỰC
Tải về
BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tải về
ĐƠN XIN LÀM VIỆC CHÍNH NHIỆM
Tải về
ĐƠN XIN LÀM VIỆC KIÊM NHIỆM
Tải về
Lý lịch khoa học
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ 300.000đồng/giấy phép
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
16