Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS49
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ giải thể, Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh (nếu thanh lý gắn với giải thể doanh nghiệp)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
ý
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ thanh lý và Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp thanh lý gắn với giải thể tổ chức kinh tế thì xoá tên tổ chức kinh tế khỏi sổ đăng k
Thông báo về việc thanh lý
Giấy chứng nhận đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh lý dự án đầu tư - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS49
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30