Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS513
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải và Pháp chế - Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua Văn thư/bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm ô tô đi lại.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với tổ chức và cá nhân: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định gửi đến Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì trong thời gian tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và buổi sáng Thứ Bảy hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định).
+ Sáng: từ 7h00 đến 11h30.
+ Chiều: từ 13h30 đến 17h00
Đơn đề nghị cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô vào đường cấm ô tô đi lại;
Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của xe đề nghị cấp giấy phép (đối với tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện);
Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách xe đề nghị cấp giấy phép (đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi);
Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy phép xây dựng và danh sách xe đề nghị cấp giấy phép (đối với tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi);
Trường hợp tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng trên thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc xin cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô vào đường cấm và danh sách xe đề nghị cấp giấy phép.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
34