Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS53
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện Bình Sơn và các Sở ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản của UBND Tỉnh bàn giao khu đất để quản lý và cấp phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác khoáng sản, liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (qua Ban Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn phòng Ban và Ban Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất )
- Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (Giấy phép khai thác khoáng sản) tại Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ khai thác khoáng sản; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định
- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa, thu thập ý kiến của các cơ quan, địa phương có liên quan (đối với vị trí đất đã được UBND tỉnh thu hồi và giao đất một lần cho Ban quản lý KKT Dung Quất) và ý kiến thống nhất của UBND huyện Bình Sơn
- Bước 3: Sau khi có ý kiến thống nhất của UBND huyện Bình Sơn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề nghị UBND Tỉnh bàn giao quản lý và cấp phép; sau khi được UBND Tỉnh bàn giao khu đất để quản lý và cấp phép, Ban Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định hồ sơ trình Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất quyết định cấp phép khai thác, tiến hành trả kết quả trao Giấy phép khai thác khoáng sản cho cá nhân, tổ chức (thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân, tổ chức xin khai thác khoáng sản phải có nhu cầu, dự án triển khai cụ thể tại Khu kinh tế Dung Quất
- Đơn xin khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định)
- Báo cáo Dự án đầu tư và phương án thiết kế khai thác mỏ
- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000, lập theo hệ tọa độ VN2000
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường (tùy thuộc vào công suất khai thác) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận, phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác được cơ quan có thẩm quyền thẩm định
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin khai thác khoáng sản
- Văn bản thống nhất của UBND huyện Bình Sơn
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 4.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất, cát) làm vật liệu san lấp mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất (được Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy quyền quản lý và cấp phép) - Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS53
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
62