Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS83
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản- Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: Sở Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ 10 ngày, có văn bản đề nghị gửi về Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp phép trong 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp hồ sơ tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, số 118 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định thì Phòng Báo chí xuất bản sẽ tham mưu trình lên lãnh đạo ký duyệt và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, công dân làm lại theo đúng quy định
Bước 3: Trả hồ sơ: Thời gian cấp giấy phép khoảng 30 ngày, và sẽ do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử gửi giấy phép trực tiếp về cho đơn vị xin cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép sẽ có văn trả lời
Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và các quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT về quản lý thông tin điện tử trên Internet (Mẫu số 01, TT 14)
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép; Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí)
Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có)
Quyết định hoặc giấy chứng nhận về việc cấp phát tên miền Việt Nam (có giá trị pháp lý)
Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai
Quyết định thành lập Ban biên tập trang tin, kèm theo bảng phân công nhiệm vụ (có đóng dấu của cơ quan, tổ chức)
Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin (có giá trị pháp lý)
Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những nội dung chính sau (Đề án phải được lãnh đạo cơ quan, công ty ký tên, đóng dấu xác nhận; Đề án phải được đóng dấu giáp lai các trang):
+ Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính
+ Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog v.v)
+ Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin
+ Tên miền dự kiến sử dụng
Lưu ý:
Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn ” thì tên miền này phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép. Trường hợp sử dụng tên miền quốc tế thì tên miền này đã được thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Số bộ hồ sơ: 02 bộ là bản chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Miễn phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS83
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28