Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS885
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Địa điểm tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ: bộ phận tư vấn và nhận trả hồ sơ thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Địa chỉ: 416 Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055.3717508
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Sáng: 7h00 - 11h30.
Chiều: 13h30 - 17h00.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Tiếp nhận Công bố hợp quy (Mẫu số 01a)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.
Bước 3: Trả kết quả tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Hồ sơ pháp lý chung được thành lập 01 quyển bao gồm:
- Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).
Hồ sơ CBHQ đối với sản phẩm được thành lập thành 02 quyển, bao gồm:
a) Bản CBHQ được quy định tại Mẫu số 02- NĐ 38/2012/NĐ-CP;
b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, được quy định tại:
- Mẫu số 03a - NĐ 38/2012/NĐ-CP đối với sản phẩm là thực phẩm.
- Mẫu số 03c - NĐ 38/2012/NĐ-CP đối với sản phẩm là dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.
d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 - NĐ 38/2012/NĐ-CP (bản xác nhận của bên thứ nhất);
đ) Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất);
e) Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);
g) Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi hoàn thành hồ sơ, nếu chưa có nhãn chính, cơ sở phải nộp nhãn chính thức theo dự thảo nhãn đã đăng ký trong hồ sơ sau một tháng kể từ ngày được cấp Giấy Tiếp nhận CBHQ.
* Đối với cơ sở tiến hành CBHQ từ sản phẩm thứ hai trở lên chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ pháp lý chung.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy
Tải về
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
Tải về
Giấy Tiếp nhận bản Công bố hợp quy
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp Giấy Tiếp nhận Công bố hợp quy 500.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy tiếp nhận bản Công bố hợp quy (CBHQ) đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS885
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30