Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS887
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Địa điểm tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ: bộ phận tư vấn và nhận trả hồ sơ thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Địa chỉ: 416 Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055.3717508
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Sáng: 7h00 - 11h30.
Chiều: 13h30 - 17h00.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Tiếp nhận bản Công bố hợp quy (Mẫu số 01a) hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp Giấy Tiếp nhận bản CBHQ hoặc Giấy Xác nhận CBPHQĐ ATTP. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận bản CBHQ hoặc Giấy Xác nhận CBPHQĐ ATTP phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.
Bước 3: Trả kết quả tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh sản xuất sản phẩm: thực phẩm chế biến bao gói sẵn; dụng cụ bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm khi không có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn ATTP so với công bố trong hồ sơ đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy Tiếp nhận bản CBHQ/ Giấy Xác nhận CBPHQĐ ATTP phải định kỳ thực hiện đăng ký lại bản CBHQ hoặc CBPHQĐ ATTP; quy định:
• 05 năm đối với sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương;
• 03 năm đối với sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh không có các chứng chỉ trên.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản CBHQ hoặc Giấy Xác nhận CBPHQĐ ATTP theo mẫu được quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Giấy Tiếp nhận bản CBHQ hoặc Giấy Xác nhận CBPHQĐ ATTP lần gần nhất (bản sao);
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu):
- 1 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.
- 2 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản CBHQ hoặc Giấy xác nhận CBPHQĐ ATTP
Tải về
Giấy Tiếp nhận bản Công bố hợp quy
Tải về
Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Giấy Tiếp nhận bản Công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 150.000 đồng/lần cấp
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp lại Giấy Tiếp nhận bản Công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 300.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
34