Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS907
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Thời hạn giải quyết: - Hội đồng Giám định Y khoa khám giám định trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học hoặc có văn bản trả lời trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản khám giám định y khoa; Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở LĐTBXH tổng hợp hồ sơ gửi về Hội Đồng Giám định Y khoa (HĐGĐYK) cấp tỉnh Quảng Ngãi.
Bước 2: Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ khám GĐYK hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và hẹn thời gian giao trả
+ Nếu hồ sơ khám GĐYK chưa đầy đủ theo quy định thì trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng GĐYK phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức giới thiệu là Sở LĐTBXH để hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Hội đồng GĐYK khám giám định cho đối tượng và trình hồ sơ để Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận. Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận.
Bước 4: Hội đồng GĐYK lưu trữ hồ sơ và trả kết quả về Sở LĐTBXH theo quy định.
Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh theo Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu;
Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám xác định có mắc, bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.
Văn bản đề nghị của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy giới thiệu Khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khám giám định người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với Chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được xác nhận bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm Chất độc hóa học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS907
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24