Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS911
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa.
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 30 ngày mời đối tượng đến khám.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động hoặc nhân thân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho người sử dụng lao động.
Bước 2: Người sử dụng lao động kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ và hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh. Nếu hồ sơ không hợp lệ, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân.
Bước 3: Hội đồng Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.
Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.
Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016) hoặc Giấy đề nghị giám định của người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng.
Giấy ra viện hoặc hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động
Tải về
Giấy giới thiệu đề nghị giám định
Tải về
Giấy giới thiệu đề nghị giám định khả năng lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Phí thu thực hiện theo Biểu phí của Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28