Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS913
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa.
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ hợp lệ trong thời gian 30 ngày mời đối tượng đến khám.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức:
Tìm hiểu thông tin về thủ tục tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi hoặc Bộ thủ tục hành chính trên trang Website của Sở Y tế Quảng Ngãi.
Bước 2: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1: Người lao động hoặc nhân thân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho người sử dụng lao động.
Bước 2: Người sử dụng lao động kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ và hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh. Nếu hồ sơ không hợp lệ, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân.
Bước 3: Hội đồng Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.
Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.
Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016.
Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: Sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị giám định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Phí thu các cận lâm sàng thực hiện theo Biểu phí của Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
Phí, lệ phí Phí thu giám định y khoa thông thường (không kể các cận lâm sàng) thực hiện theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS913
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24