Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS917
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa.
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ hợp lệ trong thời gian 30 ngày mời đối tượng đến khám;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định tổng hợp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động hoặc nhân thân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho người sử dụng lao động.
Bước 2: Người sử dụng lao động kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ và hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh. Nếu hồ sơ không hợp lệ, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân.
Bước 3: Hội đồng Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.
Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.
Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 hoặc giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 trong trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nghỉ hưu.
Bản gốc Biên bản giám định y khoa lần liền kề trước đó (đối với các trường hợp đã khám giám định).
Những trường hợp khám giám định tổng hợp do tai nạn lao động lần đầu, hồ sơ như quy định về giám định tai nạn lần đầu.
Những trường hợp khám giám định tổng hợp do bệnh nghề nghiệp lần đầu, hồ sơ như quy định về giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị giám định
Tải về
Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Thu theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính. Phí khám lâm sàng và cận lâm sàng áp dụng như các trường hợp khám giám định bệnh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29